may han khi argon

may han dinh chot

may han ho quang chim

may han diem

may han tig cu

may han mig gia re

may cat plasma cnc

Huyện Chợ Lách

Diện tích (Km2) : 189 || Dân số 2001: 131.800 || Mật độ người/km2 : 697,35

Địa chỉ : Khu phố 2 - Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách
Điện thoại : 075.3871225
Fax : 075.3871948

Chủ tịch

LÊ HUY CƯỜNG
Điện thoại: 075.3871213

Phó chủ tịch

LÊ PHƯỚC TOÀN

VÕ THỊ HUỆ

Điện thoại: 075.3871510

Điện thoại: 075.3871515

Quá trình hình thành và phát triển

Nằm trên phần đất hẹp nhất ở phía trên cùng của cù lao Minh, huyện Chợ Lách có chiều dài 22,5 km và chiều ngang giới hạn bởi hai bờ của con sông Cổ Chiên và Hàm Luông,

Đọc thêm...

Ban quyen website thuoc ve Phong Giao duc va Dao tao huyen Cho Lach. Tel:075.3.871.860 - Thiet ke boi: Nguyen Nhut Nam. Tel: 098.55.921.55