may han khi argon

may han dinh chot

may han ho quang chim

may han diem

may han tig cu

may han mig gia re

may cat plasma cnc

THÔNG BÁO: Trường Tiểu học Vĩnh Thành A cần tuyển 01 giáo viên Tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2012. Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 075.3.875.118.

THÔNG BÁO: Trường Tiểu học Hòa Nghĩa B cần tuyển 01 giáo viên Tiểu học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2012. Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 075.3.871.326.

Thông báo: Trường THCS Sơn Định cần tuyển 01 cán bộ Thư viện. Nhận hồ sơ tại trường từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/09/2014. Mọi chi tiết liên hệ SĐT: 0753.871.337.

Thông báo: Trường Tiểu học Sơn Định cần tuyển 01 cán bộ Thư viện. Nhận hồ sơ tại trường từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/09/2014. Mọi chi tiết liên hệ SĐT: 0753.871.339.

Ban quyen website thuoc ve Phong Giao duc va Dao tao huyen Cho Lach. Tel:075.3.871.860 - Thiet ke boi: Nguyen Nhut Nam. Tel: 098.55.921.55