may han khi argon

may han dinh chot

may han ho quang chim

may han diem

may han tig cu

may han mig gia re

may cat plasma cnc

Tên đơn vị: Phòng GD&ĐT Chợ Lách
Địa chỉ: Trung tâm hành chánh huyện Chợ Lách;
KP2, Thị Trấn Chợ Lách, H.Chợ Lách, T.Bến Tre
Điện thoại thường trực: 075.3.871.860
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chức năng:
Phòng Giáo dục Chợ Lách là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, hoạt động theo cơ chế “một cửa, một dấu”, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và đào tạo.
Phòng Giáo dục có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện thống nhất quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng chính sách, pháp luật, các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân huyện.

Nhiệm vụ:
Phòng Giáo dục Chợ Lách có nhiệm vụ:     
Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện  và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.
Trình Ủy ban nhân dân huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên điạ bàn huyện, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.


Các nhiệm vụ cụ thể :
- Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về giáo dục tại huyện Chợ Lách; tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo giao.
- Tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế về chuyên môn, nghiệp vụ và các mặt công tác khác của Sở giáo dục và đào tạo, của Ủy ban nhân dân huyện cho các đơn vị cơ sở.
- Tổ chức thanh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức của ngành.
- Chỉ đạo và kiểm tra công tác phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
- Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt học tốt.
- Tổ chức trang bị cơ sở  vật chất, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất trường lớp.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.


Ban quyen website thuoc ve Phong Giao duc va Dao tao huyen Cho Lach. Tel:075.3.871.860 - Thiet ke boi: Nguyen Nhut Nam. Tel: 098.55.921.55